CSS

CSS eli Cascading Style Sheets (tiedostopääte .css) on erityisesti WWW-sivujen luomisessa käytetty tyyliohjekieli. CSS:n avulla HTML-sivuille voi tehdä monenlaisia muokkauksia ja CSS määrittää, miltä sivun tulisi näyttää selaimessa. Yleisesti ottaen CSS on käytössä useimmissa HTML- ja XML-tiedostoissa. CSS:n avulla säädellään muun muassa tiedostojen tyyliseikkoja, rivejä, sarakkeita, värejä, fontteja, muotoiluja, linkkejä, elementtejä, asettelua ja niin edelleen. CSS esiteltiin vuonna 1996 ja idean tyyliohjekielestä esitteli norjalainen Håkon Wium Lie.

CSS:stä on kolme versiota: CSS1, CSS2 (sekä CSS2:n virheiden paikkaamiseksi luotu CSS2.1) ja CSS3. Ominaisuudet lähes kaikilla verkkosivuilla on toteutettu vähintään CSS2:sta käyttäen. CSS3:n myötä CSS monipuolistui ja osaltaan kehittyi korvaamaan flashia ja sovelmia. CSS:n etuna on dokumenttien rakenteen yksinkertaistuminen, niiden koon pienentyminen, dokumenttien käytettävyyden monipuolistuminen sekä niiden luomisen helpottuminen. CSS koostuu erilaisista tyyliehdotuksista, jotka taas koostuvat tyylisäännöistä. Tyylisäännön syntaksiin sisältyvät valitsin, attribuutti ja attribuutin arvo. Attribuutti ja sen arvo ovat hakasulkeiden sisällä ja määrittävät toivotun deklaraation. Syntaksit sisältävät myös englanninkielisiä avainsanoja, joiden avulla hahmotetaan toivottu deklaraatio.

CSS:ää käytetään useimmilla verkkosivuilla sekä verkkoon kytketyissä laitteissa kuten tietokoneissa ja älypuhelimissa. CSS-tyyliohjekielen standardeja ylläpitää World Wide Web Consortium -yhteenliittymä, joka on vastuussa myös HTML:n ylläpidosta. CSS ei ole ohjelmointikieli, kuten joskus virheellisesti väitetään, vaan se on tyyliohje, jonka sääntöjä voi myös halutessaan kiertää.