HTML

HTML eli Hypertext Markup Language (hypertekstin merkintäkieli) on kuvauskieltä, joka viestii selaimelle, miltä WWW-sivun tulisi näyttää. HTML-koodin osia ovat mm. otsikot, leipätekstit, elementit ja linkit. HTML voi pitää sisällään myös joitakin sivuston ulkonäköä sääteleviä kuvauksia. Erityisesti HTML kuitenkin vaikuttaa sivustojen rakenteisiin ja CSS-tyyliohjeen avulla voidaan muokata puhtaan ulkonäöllisiä seikkoja. CSS:n käyttäminen auttaa tekemään sivustoista nopeampia.

Verkkosivustojen HTML-koodi koostuu HTML-elementeistä, jotka pitävät sisällään komentoja eli tageja. Tagit ovat aina pareittain. Esimerkki tällaisista tageista on

ja

, jotka määrittävät niiden väliin jätetyn tekstin muuttumisen otsikoksi. HTML-koodin elementit voidaan jakaa rakenteellisiin (esim. sivuston elementit), esityksellisiin (esim. sanojen lihavointi) ja hypertekstuaaliisiin (linkitys). Jotkut tahot, kuten Microsoft, ovat kehittäneet omia tagejaan. Ne ovat kuitenkin välillä johtaneet ongelmiin, sillä kaikki selaimet eivät välttämättä ymmärrä niitä ja tämän vuoksi pitäytymistä HTML-standardeissa suositellaan.

HTML julkaistiin vuonna 1993. Sitä kehitti englantilainen WWW:n keksijä Tim Berners-Lee. Ensimmäisistä HTML-elementeistä 13 on yhä käytössä. Vuoden 1993 julkaisun jälkeen HTML:stä on julkaistu viisi päivitystä. Seuraavan, HTML 5.1:n on ennakoitu ilmestyvän vuonna 2016. Sen ensimmäinen, 2008 julkaistu versio piti sisällään mahdollisuuden implementoida videoita HTML-koodiin.

HTML:n standardeja ylläpitää World Wide Web Consortium -yhteenliittymä, joka on vastuussa myös CSS:n ylläpidosta. HTML-koodia voi tuottaa millä tahansa tekstiohjelmalla, esimerkiksi Muistio on täysin toimiva ohjelma sen tuottamiseen.