Java

Java viittaa yleensä amerikkalaisen Sun Microsystems -yrityksen kehittämään Java-ohjelmointikieleen tai laajemmin koko Java-tuoteperheeseen, johon kuuluu ohjelmointikielen lisäksi myös mm. luokkakirjastoja. Java on eräs suosituimmista ohjelmistokielistä, ja noin 9 miljoonan koodaajan on arvioitu käyttävän sitä. Java on oliopohjainen, eli ratkaisee ohjelmointiongelmat eri olioiden yhteistoimintana.

Javaa käyttäen on erityisesti rakennettu asiakaspalvelinsivuja. Eräs Javan suureen suosioon vaikuttavista seikoista on se, että Java-koodattuja sivuja ei tarvitse mukauttaa eri alustoille vaan ne toimivat kaikilla Javaa tukevilla alustoilla – ohjelmistokieli on siis järjestelmäriippumaton.

Javan merkkivalikoima on erittäin laaja, minkä ansiosta sen avulla voi ongelmitta ohjelmoida myös esim. venäjän tai kiinan kielille. Javaa on arvioitu tukevan maailmanlaajuisesti yli 4 miljardia laitetta ja sen on kehuttu sisältävän monien ohjelmointikielten parhaat puolet.

Java julkaistiin vuonna 1995 ja sen on kehittänyt Sun Microsystemsin James Gosling. Ohjelmointikielenä se pohjautuu erityisesti C:hen ja C++:aan. Javan periaatteena on olla yksinkertainen, turvallinen, mukautuva ja dynaaminen ja sen toiminnallisuuden tulee olla korkea. Java suunniteltiin alun perin selainten Java-sovelmia varten, mutta sen monikäyttöisyyden ansiosta se yleistyi nopeasti myös palvelinten käytössä, kännyköissä ja dynaamisilla verkkosivuilla. Laajasta suosiosta huolimatta Java-verkkotietokoneet eivät ole kuitenkaan toistaiseksi yleistyneet.

Vuonna 2007 Sun Microsystems julkaisi Javan vapaana ohjelmistona, eli sitä voi käyttää täysin vapaasti. Viimeisin Java-versio Java SE 8 julkaistiin maaliskuussa 2014.