Typografia verkkomainonnassa

3177011-background-of-alphabets

Ihan ensimmäiseksi monikaan ei osaa ajatella, että typografialla olisi suurta vaikutusta verkkomainonnassa. Kun asiaa tarkastellaan tarkemmin, niin valitsemillamme fonteilla, väreillä ja koolla on suuri merkitys sille, kuinka viesti vastaanotetaan.

Fontti on aina persoonallinen valinta

Ihmisille syntyy erittäin herkästi mielikuvia ja tunneyhteyksiä havaitsemiinsa asioihin. Voimme vaikuttaa valitsemallamme fontilla siihen, millaisen mielikuvan haluamme kohdeyleisöllemme viestittää ja mihin asioihin tekstissä haluamme ihmisten kiinnittävän huomiota.

On todettu että muun muassa sama tieto, joka luetaan Baskerville-fontilla, koetaan oikeammaksi ja luotettavammaksi kuin surullisen kuuluisalla Comic sansilla kirjoitettuna. Sen vuoksi onkin tärkeää pohtia, kuvastaako valitsemasi fontti yrityksesi persoonaa tai antaako se halutun mielikuvan asiasta, jonka haluat kertoa.

Helpota lukemista

On myös tärkeää, että tieto on helposti luettavissa. Ennen kaikkea valitun fontin tulee tukea tekstiä, ei viedä huomiota pois sisällöstä vaikeuttamalla tekstin lukemista tai ymmärtämistä. Myös värien käyttö tulee olla hallittua, sillä monet väriyhdistelmät ja niiden voimakkuudet vaikuttavat tekstin luettavuuteen.

Fonttien tyyleillä ja koolla voidaan myös ohjata lukijan huomiota ja saada lukija ymmärtämään lukemansa helpommin. Näin toimivat pää- ja väliotsikot, joihin voidaan hyödyntää joko isompaa tai lihavoitua fonttia tai esimerkiksi poimia tekstin fonttia muistuttava tyyli.

On myös mahdollista käyttää useampaa fonttia ja saada aikaiseksi toimiva viesti. Esimerkiksi sanomalehdissä lehden nimi voi olla painettuna Old English -fontilla, joka luo mielikuvan vanhasta, vakaasta ja luotettavasta sanomalehdestä. Kuitenkin artikkelien ja niiden otsikoiden on syytä olla helpommin luettavia.

Tärkeintä on kuitenkin, että sisältö on kunnossa. Parhaimmatkaan fonttien valinnat tai värien käyttö eivät korvaa hyvää ja laadukasta sisältöä.